H Rider Haggard på dansk 1887 – 2012.

 

En bibliografi af Bjørn Larsen


Indhold:

Forord

Danske Rider Haggardudgaver:

før 1900

1900-1925

1925 - 1950

1950 - 2013

Danske Rider Haggard-forlag

Rider Haggard og Danmark

Henry Rider Haggards bøger på engelsk 

(med oversigt over danske og svenske udgaver)

        

Forord

I oktober 2008 lykkedes det Portalen at overtale Lars-Erik Nygren til at lægge sin meget grundige svenske Rider Haggardoversigt ind på Portalen. For at kunne sammenligne med Rider Haggardudgivelser i Danmark har jeg udarbejdet en dansk kopi af Lars-Eriks oversigt. 

Der er imidlertid den store forskel, at medens den svenske er et meget grundigt arbejde, har den danske oversigt mange mangler. Det gælder især avisføljetonner, hvor det ville kræve et meget tidrøvende arbejde at gennemgå danske aviser fra ca. 1887 til omkring 1915 for Haggardføjetonner. Den følgende oversigt kan derfor kun betragtes som et udkast, der med tiden forhåbentlig kan blive bedre og bedre. Alle bidrag, herunder rettelser og nye oplysninger er særdeles velkomne.

Oplysning om udgaver forsynet med * skyldes mine egne eksemplarer, medens oplysning om øvrige udgaver stammer fra Dansk Bogfortegnelse samt især Henrik og Lars-Erik.  

Mange af de nævnte udgaver findes sikkert både indbundne og heftede. Når kun den ene mulighed er nævnt mange steder, skyldes det udelukkende, at jeg ikke har fundet et eksemplar af det modsatte endnu. Men med tiden .....

Endelig rummer oversigten Lars-Eriks engelske oversigt, men med både danske og svenske titler tilføjet.  Herved bliver det lettere at sammenligne de to landes samlede Haggardudgivelser

Som introduktion til Haggards forfatterskab henvises til den svenske bibliogrfi.