Henry Rider Haggard på dansk 2. del:

 1900 - 1925.

ved Bjørn Larsen 

.
1900-01Erik Klarøje - en Islandsk Saga-Roman (Eric Brighteyes, 1891).
"Avisen", Kjøbenhavn. Tryk: Brødr. Hornums Bogtrykkeri, 1900 .

1900-02* Sort Hjerte og Hvidt Hjerte ( Black Heart and White Heart, 1900)
Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus. Tryk: Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 1900. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.  119 x 176 mm. 103 sider (side 5 - 108, sammen med 1900-03).  


1900-03* En Løvekvartet (A Tale of Three Lions, 1889).
Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus. Tryk: Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 1900. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.  119 x 176 mm. 80 sider  (side 109 - 189, sammen med 1900-02).  
1900-04* Boernes Barn (Swallow, 1899)
Trykt hos Valentin & Lund, Kjøbenhavn,  145 x 205 mm, to spalter, 164 sider.

1902-01
* Kong Salomons Miner (King solomon's Mines, 1885)
(Chr. Erichsen). Udgivet af "Børnenes Bogsamling". kommissionær for Boghandelen: H. Hagerup, København, 1902. Børnenes Bogsamling 14. bind. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med et kort og 38 tegninger af Carl H. F. Schmidt. 92 x 144 mm , 368 sider.

     

A. udsendt i hefter til 10 øre pr. hefte.

B.  heftet udgave.


C.  indbundet i papbind med blå ryg.

*D. Indbundet i rødt komponeret bind


E. Indbundet i "Uglebindet" fra Petersen & Petersen´s bogfabrik.
1902-02* Lisbeth (Lysbeth , 1901)
Det Jyske Forlag, Aarhus. Tryk: Aarhus Stiftsbogtrykkeri. 1902. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. 467 sider.

1902-03* Det hvide Folk (Allan Quatermain, 1887).
(Chr. Erichsen). Udgivet af "Børnenes Bogsamling". Kommissionær for Boghandelen: H. Hagerup. København 1902. Børnenes Bogsamling 15. bind. Paa dansk ved Erling Stensgård. Med 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt.1902, 316 sider. Tegningerne reproducerede i "Dansk Reproduktionsanstalt" i København.


       

A. udsendt i hefter til 10 øre pr. stk.

B.  heftet udgave.

C.  Papbind med blå ryg


D. Rødt komponeret bind1902-04* Elissa eller Zimbabwes fald (Elissa; or The Doom of Zimbabwe, 1900).
Forlagt af Carl Allers Etablissement, København. Trykt i Carl Allers Etablissement  1902. "I Ledige Timer", Syv og tyvende Bind. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.   side 415 - 566 (bl.a. sammen med Byen i Luften af Verne). 130 x 187 mm.
* Indbundet i komponeret bind, grå med sølvtryk.
* Som herfter: 1902. 20. Hæfte A - 1902 27. Hæfte A

 
Hefte 20A, der rummer starten på Elissa
1903-01Troldmanden (The Wizard, 1896)
Folketidendes Bogtrykkeri, Ringsted, 1903, "eftertryk forbydes".


1903-02

Troldmanden (The Wizard, 1896)

Carl Mar. Møllers Bogtrykkeri, Horsens  (u.å.)

1903-03* Joan Haste  (Joan Haste, 1895).
A. Christiansens Kunstforlag Kjøbenhavn Kristiania, tryk: Græbes Bogtrykkeri Kjøbenhavn 1903, anden udgave. Oversat paa Dansk af Jerndorff Jessen. Med Illustrationer af F. S. Wilson  (92 + forside). 204 x 282 mm, 384 sider.

Indbundet i komponeret bind med guld på brunt.
1904-01* Perlemøen. En fortælling fra Jerusalems Ødelæggelse (Pearl Maiden, 1903)
Forlagt af Carl Allers Etablissement, København. Trykt i Carl Allers Etablissement  1904. "I Ledige Timer", Syv og tredivte Bind. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.   side 1 - 396. 130 x 187 mm.
* Indbundet i komponeret bind, grå med sølvtryk, se 1902-04.
eller som hefter: 1904 28. Hæfte A/B ?  -  1904 45. Hæfte A/B ?


1907-01* Jess (Jess, 1887).
Politikens Forlag, Kjøbenhavn, tryk: Politikens Bogtrykkeri, 1907. avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. 458 sider.  91 x 150 mm.


Bragt i Politiken 08.03.1907-10.05.1907  (spalteføljeton)


1907-02

I en snæver Vending  (Mr. Meeson's Will , 1888)

København 11.05.1907 - 03.06.1907. (For oversættelsen står en vis Margaret, hvis identitet jeg ikke har kunnet afsløre. Hun står som oversætter på næsten alle engelske føljetoner i avisen fra 1904 og frem.)

1908-01
Brødrene - en Fortælling fra Korstogenes Tid  (The Brethren, 1904)
 Føljeton i  "Illustreret Familieblad" fra 20. Aargang Nr. 12, 19. December 1908 til Nr. 52, 25. September 1909.
Den er illustreret med 39 illustrationer af H. R. Millar (opr. 66 , men her er ingen illustrationer til de sidste afsnit).
1909-01Den sorte Lilje (Nada the Lily, 1892).
John Martin's Forlag, København. Tryk: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg a. Bach), 1909. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 186 sider + 4 sider reklamer. "Martins Junior Bøger II" .  133 x 192 mm

* A. Heftet med forsidetegning i farver af Louis Moe. Pris 50 øre.
* B. Indbundet i komponeret bind, rød med guldtryk..
1909-02 Kong Salomons Miner (King solomon's Mines, 1885)
John Martin's Forlag, København. Tryk: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg a. Bach), 1909. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 192 sider . 133 x 192 mm. "Martins Junior Bøger, V. Bind."

* A. HeftetB. Indbyndet i  rødt komponeret "jugend"bind.1909-03Kleopatra (Cleopatra, 1889)
John Martin's Forlag, København. . Tryk: Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach), 1909, Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen, 192 sider. 142 x 202 mm. Martin's Halvkrone Udgave. VI. Bind. 


* A. Heftet med forsidetegning af Th. I  ( = Th. Iversen). Pris heftet 50 øre.B. Indbundet i grønt, komponeret bind.1909-04Hun I-II (She, 1887)
William Sørensens Forlag, København (Universalforlaget ?), af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.  1909, 264 + 278 sider.1910-01Elefantjægeren (Allan Quatermain, 1887).
John Martin's Forlag, København. Tryk: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach), 1910. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen,160 sider, 144 x 202 mm. Martins Junior Bøger, XI. Bind.

* A. Heftet med forsidetegning af Louis Moe. Pris 50 Øre.
Bemærk: forsiden kalder serien for "Martins Børnebøger", men bagsiden for "Martins Junior Bøger".  Der har nok forekommet to forskellige forsider, jævnfør 1911-01.* B. Indbundet i rødt, komponeret bind* C. Indbundet i brunt bind med "jugendmønster":D. Indbundet i gråt komponeret bind.


1910-02Testamentet (Mr. Meeson's Will, 1888).
John Martin's Forlag, København. Tryk: John Martin's Bogtrykkeri, København 1910. Af Forfatteren Avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen, 157 sider, 142 x 202 mm Martin's Halvkrone Udgave 27. bind.

* A. heftet med forsidetegning af Th. I. ( = Th. Iversen). Pris 50 Øre.
1911-01Abekvinden (Allan's Wife, 1889).
John Martin's Forlag, København. Tryk: John Martin's Bogtrykkeri, København 1911. Af Forfatteren Avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen, 144 sider, 142 x 202 mm Martin's Juniorbøger.

A. Heftet med forsidetegning af Louis Moe med seriebetegnelse "Martin's Juniorbøger"B. Heftet med forsidetegning af Louis Moe med seriebetegnelse "Martin's Børne-bøger"

1911-02Kong Salomons Miner (King solomon's Mines, 1885).
Kunstforlaget "Danmark" (Bogforlaget), København. Tryk: Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København 1911. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 304 sider. 114 x 174 mm.
1912-01 Jess, Kærlighedsroman (Jess, 1887)
Martin's Forlag, København. Tryk: Martin's Forlagstrykkeri, København, 1912. Autoriseret Oversættelse. 176 sider. 140 x 202 mm. Martin's Halvkrone Udgave. 43. Bind.

* A. Heftet med anonym forsidetegning.1912-02Maiwas Hævn (Maiwa's Revenge, 1888).
Martin's Forlag, København. Tryk: Martin's Forlagstrykkeri, København, 1912. 142 sider. 140 x 202 mm. Martin's 25 øres Bibliotek.1912-03Landbrugslandet Danmark (Rural Denmark and its Lessons, 1911).
Politiken 1912.
Anm.: Ikke set, men i den engelske udgave "New impression 1917" står: A translation of "Rural Denmark" appeared in the columns of the great Danish paper Politiken, and was afterwards published as a supplement by that journal.

1912-04Hun I - II (She, 1887).
Forenede Nordiske Forlag. Tryk: Det Hoffenbergske Etabl. 1912. Tredie Oplag. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 243 + 253 sider + 2 sider reklamer.   "Forfatterens berømteste Værk.

* Indbundet i to komponerede "Pragtbind".  Pris 1 Kr. 80 Øre (for begge bind !).1912-05* Hun I - II Del  (i ét bind) (She, 1887).
Gyldendalske Boghanden, uden år. Tryk: Det Hoffenbergske Etabl.  Oversat af P. Jernforff  - Jessen. 242  + 253 sider. Er i virkeligheden restoplaget fra 1912-04, der skifter forlag og forsynes med ny forside.

     

1913-01* Testamentet (Mr. Meeson's Will, 1888).
Forlaget Danmark. Tryk. P. Petersens Bogtrykkeri (Egmont H. Petersen), København 1913. Oversat af  P. Jerndorff-Jessen.
288 sider, 125 x 176 mm. Tegninger af Gudmund Hentze (20 stk).


A. heftet.


* B. Indbundet med grøn ryg med hjerter og løver.


1913-02* Røde Eva (Red Eve, 1911)
Horsens Folkeblad 1913, 461 sider.1913-03Testamentet (Mr. Meeson's Will, 1888)
Aarhus Stifttidende 12.01.1913-17.03.1913
1914-01

Stormens Barn (Child of Storm, 1913).
Vort Bibliotek. 1914. 239 sider.

1914-02Dronningens Ring (Smith & the Pharaohs, 1912, 1920).

Følgeton i Familiejournalen,  nr. 9/1914 til nr. 13/1914 incl. Oversætter P. Jerndorff-Jessen.


1915-01Erik Ildøje (Eric Brighteyes, 1891)
Martins Forlag, København. 1915, 192 sider.
1915-02Kong Salomons Miner  (King solomon's Mines, 1885)
Martins Forlag  1915.  Martins Junior Bøger, V. Bind., 2. udgave.


1915-03Jess
Social-Demokraten 03.11.1915-20.01.1916
1917-01Hun (She, 1887)
Martins Forlag.  1917, 286 sider .
1920-01Maiwas Hævn (Maiwa's Revenge, 1888).
Martins Forlag, 1920, 94 sider


1923-01Kleopatra (Cleopatra, 1889)
Martin's Forlag. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. 1923, 222 sider .1923-02Kong Salomons Miner  (King solomon's Mines, 1885)
Martin's Forlag. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. 1923, 224 sider .
1923, 224 sider,.


1923-03* Den gyldne Stad (Heart of the World, 1896),
Martin's Forlag København & Kristinia. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. Tryk: Martins Forlagstrykkeri, København, 1923, Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. 247 sider. 140 x 200 mm.1923-04* Taagefolket (The People of the Mist,  1894)
Martin's Forlag. København og Kristiania. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. 311 sider. 140 x 200 mm
1924-01Allan Quatermain, Elefantjægeren (Allan Quatermain, 1887).
Martin's Forlag. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. 1924, Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. 176 sider , 140 x 200 mm.


1924-02* Hun (She, 1887)
Martin's Forlag. København og Kristiania. Hovedkommissionær for Norge: Peter Aas og Co. Tryk: Martins Forlagstrykkeri, København 1924, Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen,  288 sider. 140 x 200 mm