Henry Rider Haggard på dansk.

Dansk forlagsoversigt.

(1887 - nu).  Portalen

Hun, forsideillustration 1924 fra Martins Forlag.
Rider Haggard er ikke udkommet på dansk i nær så mange udgaver og oplag som f.eks. Jules Verne eller andre forfattere af  "klassikere". Frem til 1903 oversættes stort set alle romaner, men derpå stopper interessen, og mange romaner, herunder 9 af de 14 romaner om Quatermain og 2 af de 4 om Ayesha er aldrig oversat. Kun 3:  Kong Salomons miner, Det hvide folk og  Hun er regelmæssigt udkommet. Og det er nu snart 60 år siden, at hovedværket She sidst blev trykt på dansk og det endda kun i den gamle og eneste oversættelse fra 1888. Haggard har ikke oplevet forsøg på nye oversættelser som Dumas, Verne og andre. 

Men en del af romanerne findes altså i ældre udgaver, der  er ret sjældne, og så findes der en blå udgave fra Martins Forlag fra krigens tid, der endnu kan findes med lidt held. 

Jeg har i det følgende medtaget en nogenlunde komplet oversigt over danske Haggardudgivelser fra 1887 og frem til i dag. Oversigten er ordnet efter forlag medtaget i rækkefølge efter forlagets første Haggardudgivelse. 

* betyder, at jeg har den pågældende udgave i min samling.

De 19 af Haggards værker indgår i sagaen om Allan Quatermain. Desværre er kun den mindste del  som nævnt oversat til dansk. 
For en speciel oversigt over Allans liv og værker, se min Quatermainside.

For en næsten komplet oversigt over Haggards forfatterskab, se min Haggardoversigt. 

Her har jeg også anbragt links til komplette, engelske udgaver på nettet, der kan hentes ganske gratis ned, hvis man ønsker at læse noget af forfatterskabet. Stort set hele Haggards forfatterskab kan findes på denne måde.  

Langt det meste Haggard blev oversat til dansk af P. Jerndorff-Jessen.

Fra Politiken den 26. maj 1942 . Der står i nekrologen, at han døde "i går", men faktisk døde han den 24. maj - bladet udkom bare ikke den 25., hvor de sikkert skrev artiklen.

    

 


1. Sigvard Thomsens Forlag 1887 - 1889.

Meget smukke bøger, indbundne i komponerede bind.  De to sidste med tronende gudinde på løvetrone. Uindbundne med spændende tegning på omslaget.

 • 1.1 *Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. 1887, 343 sider
Dette er Haggards første oversættelse til dansk udsendt kun to år efter førsteudgaven. Bogen er udstyret med et stort, farvelagt, indklæbet kort. Den uindbundne udgave har været med en meget primitiv tegning, der her ses indklæbet i Henriks eksemplar. Allerede med fortsættelsen året efter har Thomsens forlag en mere professionel tegning (se nedenfor).

 • 1.2 * Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af H. Rider Haggard. Ex Africa semper aliquid novi. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen (Med Allan Quatermains Portræt), 1888, 358 sider.

   

 • 1.3 * Hun. AF FORFATTEREN AVTORISERET OVERSÆTTELSE VED P. JERNDORFF-JESSEN, 1888, 490 sider.


         
 
 • 1.4 * Mr. Meesons Testamente. AF FORFATTEREN AVTORISERET OVERSÆTTELSE VED P. JERNDORFF-JESSEN. 1889, 360. sider.
 

De meget smukke "symbolistiske", komponerede bind kulminerer i Danmark omkring 1890. Et blåt bind til en roman af den ukendte Kapt. Armstrong: De to Søkadetter fra Chr. Thomsens Forlag, 1889. Bindet er genbrug af det komponered bind til Sigvard Thomsens Forlags Haggardudgaver af Hun og Mr. Meesons Testamente, fra samme år. Det er vist første gang, jeg har set samme komponere bind brugt til forskellige forfattere og to forskellige forlag (selvom de to gange Thomsen jo nok har været i familie). de to bind har dog forskellige rygge.

Oversættelsen af "Testamentet"  udsendes også for skandinavere i USA:
H. Rider Haggard:  Mr Meesons Testamente, Skandinavens Boghandel; Chicago; 1891; 253 pages 
2. Avisudgivelser og andre føljetonromaner 1887 - 1949.

Mange af Haggards første romaner blev trykt som følgeton i danske aviser eller ugeblade. Med meget held kan man finde enkelte af dem indbundne som regel som små, tykke bøger. De første kommer lige så tidligt som de første bogudgivelser. Nedenfor er nævnt dem, jeg kender til, men der er ganske givet mange flere. 

"Avisen", Kjøbenhavn. Brødr. Hornums Bogtrykkeri:

 • * Kleopatra  Feuilleton til "Avisen". 1889, 505 sider. 
 • Erik Klarøje - en Islandsk Saga-Roman (1900).
 •  


Berlinske Tidende: 

 • Joan Haste 1-2 , 1896, 359 + 367 sider. Følgeton  02.01.1896  til|  11.03.1896  |

Bornholms Tidende19.01.-28.09.1891: Haggard: En heltemodig kvinde (ovs. af "J. S") =Jess
17.11.1896-14.01.1897: Rider Haggard: Maiwas Hævn (C. Reiffenstein-Hansen ovs.)
10.08.-05.09.1911: Rider Haggard: Mit besøg i Danmark (spalteføljeton på forsiden)

Carl Mar. Møllers Bogtrykkeri, Horsens:

 • Troldmanden (u.å)

Det nye Ugeblad:


Et ugeblad, der kun "levede" fra 4. januar til 28. juni 1949. Udgivet af Ny dansk Ugepresse A/S
 
 •  "Pigen med perlerne"  1949. Den slutter først i sidste nr. med et slut-resumé af den del af romanen, som man ikke nåede at bringe. (= Perlemøen). Illustrationer af C. W. Bering.
 


Familiebladet: 

 • En Historie om tre løver (Jerndorff-Jessen), 1893, 38 sider

Flensborg Avis

04.05.-05.07.1889: Henry Rider Haggard: Kong Salomons Skatkammer (Peter Skovrøy ovs.)
16.11.-23.04.1890. Haggard: Troldkvindens hoved (Peter Skovrøy ovs.) - vistnok den eneste eksisterende danske oversættelse
24.03.-25.06. 1892: H. Rider Haggard: Beatrice (Peter Skovrøy ovs.) Gentages 03.06.-16.09.1927
16.12.-08.04.1896. H. Rider Haggard: For Hjærte, Hjem og Hæder (Peter Skovrøy ovs.) =The People of the Mist

Folketidendes Bogtrykkeri, Ringsted:
 • Troldmanden, 1903, eftertryk forbydes.


"Fyns Venstreblad" (Odense, Carl Tiedje's Bogtrykkeri):
 • * Kleopatra, Føljeton til "Fyns Venstreblad". 1893, 400 sider, Oversat af Sofie Horten (samme oversættelse som Sorø Amtstidende).
 • .

Helsingørs Dagblad:

 •  En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S.  Første Del. Føljeton til "Helsingørs Dagblad".  Eftertryk forbydes. Helsingør. Trykt hos Henr. Donatzky. 1891." 431 s. (romanen "Jess", med en alternativ titel).

Hjørring Amtstidende: 

 • Hun,  Æventyr-Roman 1887, 394 sider.Feuilleton til "Hjørring Amtstidende". 22. Bd. 
 • Erik Klarøje, 1892, 579 sider. Oversat for ”Hjørring Amtstidende”. Hjørring Amtstidende’s bogtrykkeri. Gotisk skrift.

Holbæk Amts Avis: 

 • Acas Arv  eller I Taagefolkets land, 1897, 740 sider

 • Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten" 

Horsens Folkeblad:

Cleopatra  (29.08.1889-19.03.1890) - Ovs. S. H. (dvs. Sofie Horten)
Heksens hoved (13.10.1890-18.03.1891) - Ovs. ikke oplyst. Oversættelsen er forskellig fra Skovrøys i Flensborg Avis. Det kunne være Sofie Horten, som oversætter en del i Folkebladet i disse år, men hendes oversættelser er normalt signeret enten med fuldt navn eller "S.H."Røde Eva,
Roman af Henry rider Haggard, 1913, 461 sider. tryk: Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co.
Bragt i avisen 14.11.1913-02.01.1914

Illustreret Familieblad:

 • "Brødrene - en Fortælling fra Korstogenes Tid". Føljeton i  "Illustreret Familieblad" fra 20. Aargang Nr. 12, 19. December 1908 til Nr. 52, 25. September 1909.  Der er medtaget 39 af de oprindelig 66 illustrationer af Millar.Illustreret Familie Journal:

  En ny Judith , Ill. Familie Journal fra nr. 43, søndag den 23. okt. 1887, til nr. 25, søndag den 24. juni 1888. , oversætteren er ikke oplyst. Spalteføljeton, der ikke var beregnet for udklipning. Romanen Jess. Må ikke forveksles med Sorø amtstidende fra 1899 (romanen Swallow)

  Dronningens Ring, Ill. Familie Journ , nr. 9/1914 til nr. 13/1914 incl.,Titlen dækker over  Smith & the Pharaohs. Oversat af P. Jerndorff Jessen


"Isefjordsposten"

"København"
 •  I en snæver vending. København 11.05.1907 - 03.06.1907. (Det er Mr. Meeson's Will – igen, igen! – For oversættelsen står en vis Margaret, hvis identitet jeg ikke har kunnet afsløre. Hun står som oversætter på næsten alle engelske føljetoner i avisen fra 1904 og frem.)

"Nykjøbing Dagblad":
 • Kleopatra , Føljeton til Nykjøbing Dagblad, 441 sider, O = Sofie Horten (mere komplet end Jerndorff-Jessens), tryk: Holbæk Postens Bogtrykkeri 1894

Politiken: (Kjøbenhavn, Politikens Trykkeri):

  * Oberst Quaritch. Fortælling af H. Rider Haggard, Forf. til "Kong Salomons Skatkammer.  1-2, 1889, 325 + 317 sider.  Kjøbenhavn. Trykt hos Rasmussen og Olsen.

Her Politiken den 20.06.1889.   Bragt i Politiken 20.06.1889-04.10.1889  (udklipsføljeton)

Genbruges i politikens søndagstillæg Magasinet under titlen  Dødmandshøjen  20.12.1925-14.03.1926.
Illustreret af Valdemar Andersen (1875-1928)

Beatrice 1-2,  1890, 311 + 312 sider. Bragt i Politiken 12.08.1890-21.11.1890  (udklipsføljeton).
...Verdens Længsel af H. Rider Haggard og Andrew Lang, 1 - 2,  1891, 196 + 185 sider
.


Bragt i Politiken 21.03.1891-18.05.1891 (udklipsføljeton))

Jess, Kærlighedsroman af Rider Haggard. Avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. Kjøbenhavn, Politikens Forlag,  1907, 458 sider
.

"Slagelse-Posten"

 • Erik Klarøje, 1892, 2 bind 301, 319 sider. (11.03.1892-10.08.1892) (ikke Jerndorff-Jessen)
 • Troldmanden, 31.08.1897-18.10.1897. Oversat af Aug. Collin. 

  Hvem denne Aug. Collin var, har det ikke været 100% muligt at afdække, men et godt bud kunne være journalisten og redaktøren August Collin (se http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I58303&tree=TW1 ) Han var i en årrække fra ca. 1893 meget brugt som oversætter i Slagelse-Posten og en række andre blade, og var bl.a. redaktør af Frederiksberg Avis (iflg. Kraks Vejviser 1907). Mindre flatterende er det, at han omtales i sensationsbladet Folkets Avis 28. januar 1907 i forbindelse med nogle retssager, idet han bl.a. skulle have gjort upassende tilnærmelser til en dame mm. Det fremgår også af omtalen, at han er "korrespondent for Højres provinspresse med speciale i sædelighed og hofreportager" …

Socialdemokraten.
 • H. Rider Haggard: Jess  (Social-Demokraten 03.11.1915-20.01.1916)

Sorø Amtstidende, (Slagelse. "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri): 

 • * Cleopatra. Oversat af S. H. "Føljeton til "Sorø Amtstidende". ,  1889, 570 sider
 •  En ny Judith , Roman fra Boernes Tid (Valdemar Christensen, Vigand), 1899, 456 sider, særtryk af "Sorø Amtstidende" Føljeton.
Tiden.
 • Troldmanden : Roman, 1897, 263 sider. Tiden, Feuilleton.


Ugebladet "Nordstjernen":
 • Mr. Meesons Testamente,  1889 (nr. 39-52). Oversætteren er ikke oplyst, men oversættelsen er meget forskellig fra Kunstforlaget Danmarks udgave fra 1913.


 

Valentin & Lund (trykt hos ..):
 • * Boernes Barn , 1900, (=Swallow), 164 sider med to spalter


Aarhus Stifttidende.
 • Testamentet, 12.01.1913-17.03.1913. Jerndorff-Jessen

 
3. Brødrene Salmonsen (J. Salomonsen) 1889 - 1890.

De fleste Haggardromaner oversættes af Peter Jerndorff-Jessen (lærer, skoleinspektør på Duevejens skole, Frederiksberg). Han må have været en utrolig flittig mand, hvis udgaver kommer på en del forskellige forlag for så at samles på Martins Forlag.

"Brødrene Salmonsen" udgiver to små romaner, der ofte findes indbundet i ét bind. Allans Hustru  skifter i Martin-udgaven navn til det mere eksotiske Abekvinden. 
 

 • 3.1 * Maiwas Hævn. En Fortælling af H. Rider Haggard. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 1889, 155 sider. Her vist med komponeret bind og den heftede udgave.
 • 3.2 * Allans Hustru. En Fortælling af H. Rider Haggard. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen.1890, 219 sider. Her vist den komponerede udgave og forlagets logo i blindtryk fra bagsiden