Henry Rider Haggards böcker på engelska
 Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från D E Whatmore: H. Rider Haggard. A Bibliography, Mansell Publ, London 1987, som är den senaste och vederhäftigaste biblio­grafin över Haggards verk. Så långt jag haft möjlighet är uppgifterna kollationerade med böcker ur egen eller andras samlingar.

Första engelska upplaga anges med årtal för publicering, förlag och ort. Titeln anges så som den står på respektive första upplagas titelblad. Första publicering är inte alltid så enkel att klargöra. I många fall förekom tidigare publiceringar i tidskrifter, och i en del fall publicer­ades en bok i andra länder före den engelska utgåvan. Detta berodde säkert på att  Haggards för­håll­ande till sina förläggare inte alltid var det bästa. I novellsamlingar ingående noveller anges. För varje engelsk upplaga anges de svenska titlar som den getts ut under, jämte årtal. Den som vill ha noggrannare uppgifter om Haggards verk på engelska hänvisas till What­mores bibliografi, som är ett under av noggrannhet.

Det ska också påpekas, att Haggard publicerade ett antal broschyrer (”Pamphlets”) och rap­porter, samt artiklar i ett otal tidskrifter. Därutöver finns bevarade brev, manuskript till tal, filmmanuskript m m. Återigen – Whatmore är en outsinlig källa till detta material!

 

Skönlitteratur

1884 Dawn. I-III. Hurst and Blackett, London.

         Gryning 1892-01.


1932

 

1885 The Witch’s Head. Hurst and Blackett, London.

Spåkvinnans hufvud 1888-04, Hexans hufvud 1887-05, 1891-01.

 

ca. 1906

1885 King Solomon’s Mines. Cassell & Co., Ltd., London.

Sv.: Kung Salomos skatt 1886-01,1898-01, 1908-02, 1929-01, 1951-01, 1951-02, 1952-01, 1952-03, 1952-04, 1957-02, 1958-01, 1966-01, 1968-01, 1970-01, 1983-01, 1984-01, 2007-01; Kung Salomos grufvor 1899-02.

Dansk: Kong Salomons Miner  1887-01, 1898-02, 1899-04, 1902-01, 1909-02, 1911-02, 1915-02, 1923-02, 1925-01, 1936-01, 1938-01, 1943-01, 1944-05, 1948-01, 1951-01, 1954-01, 1954-02, 1957-01, 1957-02, 1958-01, 1958-02,  1959-01, 1961-02, 1964-01, 1967-01, 1968-02, 1968-03, 1969-01, 1970-01, 1976-02, 1982-01,  1982-03, 1983-01, 1983-02, 1986-01,  1989-01, 2001-01, 2003-01, 2006-01, 2007-01

 1885

ca. 1912

Longman's 1954

1887 She. A History of Adventure. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr 1887-01, 1894-01, 1899-01, 1911-05, 1913-10, 1924-01, 1928-01, 1948-01, 1952-02, 1957-01; Ayesha, en underbar historia 1887-04, 1905-01; Dödsgrottorna 1918-01; Lifvets eld 1921-02 .

Dansk: 1887-02, 1888-02, 1899-02, 1909-04, 1912-04, 1917-01, 1924-02, 1944-03,  1951-02

H & S 1913

 Tauchnitz 1920

H & S 1958

Wordsworth 1995

1887. Jess. Smith, Elder & Co., London.

Sv.: Jess eller En annan Judith 1887-03, 1894-02, 1913-11; En ny Judith 1887-06; Syst­rar­na 1888-03.

Dansk: En ny Judith  1887-03, En heltemodig Kvinde 1898-02, Jess 1907-01,  1912-01

 

G Newnes 1901

1887. Allan Quatermain. Being an Account of His Further Adventures and Discoveries

          in Company with Sir Henry Curtis, Bart., Commander John Good, R N, And One

          Umslopogaas. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Allan Quatermain (Hans senare forskningsfärd…) 1887-02, 1899-03. Skräckens land 1965-01.

Dansk:  Allan Quatermain  1888-01, 1899-05,  Det hvide Folk 1902-03, 1927-01,  1933-01,  1943-02, 1948-02,  1950-01,  1955-01, 1955-02, 1982-02, 1987-01, Elefantjægeren 1910-01, Allan Quatermain, Elefantjægeren 1924-01, Elefantjægeren Allan Quatermain 1945-01, Zu Vendi - Det Gyldne Rige 1968-01

 

Longman's 1954

Antiquarian Book Monthly 1988

1888. Maiwa’s Revenge, or, The War of the Little Hand. Blackett, London.

Sv.: Maiwas hämnd 1889-01, 1889-02, 1891-04, 1913-12, 1919-01, 1972-01.

Dansk: Maiwas Hævn  1889-06, 1912-02, 1920-01, 1944-07, 1972-01

 

1888. Mr Meeson’s Will. Spencer Blackett, London.

Sv.: Den skeppsbrutnes testamente 1888-01, 1888-02, Bokförläggaren 1888-05, Mr Meesons testamente 1900-01, Det lefvande testamentet 1910-03, 1910-04, 1911-09, 1913-13.

Dansk: Mr. Meesons Testamente 1889-01, 1889-05,  1891-03, 1910-02, 1913-01.

 

Spencer Blackett 1888

1889. Colonel Quaritch, V. C. A Tale of Country Life. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Öfverste Quaritch 1889-03, 1891-02, 1891-07, 1891-08,  1907-02, 1907-04, 1908-01; Den dolda skatten 1913-14.

 Dansk: Oberst Quaritch 1889-02, 

1889. Cleopatra. Being an Account of the Fall and Vengeance of Harmachis, the Royal 
           Egyptian, As Set Forth by His Own Hand. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Kleopatra 1960-01, 1968-02.

Dansk:  Kleopatra 1889-03, 1891-04, 1893-01, 1894-01, 1909-03, 1923-01, 1944-04, Cleopatra1889-04, 1961-01.H & S Penny library 1913


Pocket Book US 1963

 

1889. Allan’s Wife and Other Tales. Spencer Blackett, London.

         Fyra noveller:

         Allan’s Wife                                   

Sv.. Allans hustru 1891-03.

Dansk.: Allans Hustru 1890-02,  Abekvinden 1911-01, 1944-07

         Hunter Quatermain’s Story

         A Tale of Three Lions

Dansk: En Historie om tre Løver 1893-02, En Løvekvartet 1900-03.

         Long Odds.

 

H & S 1920

1890. Beatrice. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Beatrice 1891-05, 1891-06,  1913-01, 1913-02, 1913-03.

 Dansk: Beatrice 1890-01, 

1890. The World’s Desire. Longmans, Green, and Co., London.

 Dansk: Verdens Længsel 1891-01,  1895-01

1890. Golf for duffers. The Graphic, 29 november 1890.

   Sv.:  Golf för duffare 1994-01.

 

1891. Eric Brighteyes. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Erik Ejegod 1917-01, Erik den djärve 1976-01.

 Dansk: Erik Klarøje 1892-01, 1900-01, 1892-02, Erik Ildøje 1892-03, 1915-01, 1976-01

1892. Nada the Lily. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Nada den fagra liljan 1894-06.

 Dansk: Den sorte Lilje 1892-04,  1894-02, 1909-01, 1944-02, 1959-02

1893. Montezuma’s Daughter. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Montezumas dotter 1894-03, 1893-04, 1893-05, 1911-06, 1911-07, 1911-08, 1943-01, 1955-01, 1962-01, 1987-01; Aztekernas siste höfding 1928-02.

Dansk: Montezumas Datter 1893-03,

 

1894. The People of the Mist. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Dimmornas folk 1894-07, 1894-08, 1894-09, 1894-10, 1895-01, 1909-01, 1909-02.

Dansk:  Taagefolket 1895-02, 1923-04, 1944-06, Acas Arv  eller I Taagefolkets land 1897-01

 

1895. Joan Haste. Longmans, Green, and Co., London.

Dansk: Joan Haste 1896-02, 1897-03, 1903-03

 

1896. Heart of the World. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Aztekernas höfding 1895-02, 1895-03, 1895-04, 1895-05, 1895-06; Världens hjärta (eller den hemlighets­fulla staden) 1896-01, 1896-02, 1896-03.

 Dansk: Den gyldne Stad 1896-01, 1923-03, 1944-01

1896. The Wizard. J W Arrowsmith, Bristol and London.

Sv.: Undergöraren 1897-01, 1897-02, 1917-02; Trollkarlen 1897-03.

 Dansk: Troldmanden 1897-02, 1898-01, 1903-01, 1903-02.

1898. Dr. Therne. Longmans, Green, and Co., London.

 Dansk: Dr. Therne  1899-03.

1899. Swallow. A Tale of the Great Trek. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Svalan 1899-04, 1899-05, 1899-08; Svala 1899-06, 1899-09; En boerkamp mot vildar (utdrag) 1899-07; Om boerna 1899-10; Suzanne 1915-02, 1915-03, 1915-04; Sihambas spådom 1944-01.

1900. Black Heart and White Heart And Other Stories. Longmans, Green, and Co.,

          London.

          Tre långa noveller:

          Black Heart and White Heart     

Sv.:       Svart och vit 1912-03.

Dansk:  Sort Hjerte og Hvidt Hjerte 1900-02

          Elissa; or, The Doom of Zimbabwe    

Sv.:       Elissa eller Zimbabwes fall 1902-01.

Dansk:  Elissa eller Zimbabwes fald  1902-04

          The Wizard

Tauchnitz-utgåvan från år 1900 av ”Black Heart and White Heart”, som också innehåller ”Elissa”. Den är inbunden i ett grönt klotliknande band med röd ryggetikett i skinn. Tauchnitzutgåvan är en copyright-edition som kom ut samma år som originalutgåvan.

 

1901. Lysbeth. A Tale of the Dutch. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Lisbeth 1901-01, 1901-03; Lysbeth 1901-02, 1910-01, 1910-02, 1912-01, 1912-02, 1913-04, 1913-05; Kors och svärd 1903-01, 1904-01, 1904-02, 1906-01, 1914-05.

 Dansk:  Lisbeth 1902-02

1903. Pearl Maiden. A Tale of the Fall of Jerusalem. Longmans, Green, and Co., London.

Sv.: Pärljungfrun 1904-03.

Dansk: Perlemøen. En fortælling fra Jerusalems Ødelæggelse  1904-01

 

1904. Stella Fregelius. A Tale of Three Destinies. Longmans, Green, and Co., London.

ca. 1906

 
1904. The Brethren. Cassell and Co., London.

svensk:  Bröderna  1905-03, Tvillingbröderna 1907-01. 

dansk: Brødrene 1908 -01Cassel 1904

 
1905. Ayesha. The Return of She. Ward Lock and Co. Ltd., London.

Sv.: Ayesha eller Hon, som kommit åter 1905-01, 1905-02.

Dansk:  "Huns" Tilbagekomst 1948-03

Ward  Lock 1908

 
1906. The Way of Spirit. Hutchinson and Co., London.

 

1906. Benita. An African Romance. Cassell and Co., London.

Sv.: Benita 1907-03, 1921-01, 1927-01, 1949-01.

 

1907. Fair Margaret. Hutchinson and Co., London.

 

1908. The Ghost Kings. Cassell  and Co., London.

 

1909. The Yellow God. An Idol of Africa. Cassell and Co., London.

Cheap ed. 1926

 Sv: Den gyllene gud 1928-03

1909. The Lady of Blossholme. Hodder and Stoughton, London.

Frun till Blossholme 1911-03, 1911-04, 1913-06, 1913-07.

 

1910. Morning Star. Cassell  and Co., London.

Morgonstjärnan 1911-01, 1911-02, 1913-08, 1913-09.

Longmans 1958

 

1910. Queen Sheba’s Ring. Eveleigh Nash, London.

Drottningen av Saba ring 1914-01, 1914-02.

 

1911. Red Eve. Hodder and Stoughton, London.

Röda Eva 1912-04, 1914-03.

 

1911. The Mahatma and the Hare. A Dream Story. Longmans, Green, and Co., London.

 

1912. Marie. Cassell and Co., London.

  cheap ed. 1925

1913. Child of Storm. Cassell and Co., London.

Sv.: Vindarnas dotter 1914-06, 1915-01.

Dansk: Stormens Barn 1914-01

1925 ed

 1914. The Wanderer’s Necklace. Cassell and Co., London.


1914

 

1915. The Holy Flower. Ward, Lock and Co. Ltd., London.


1920-tallet

1916. The Ivory Child. Cassell and Co., London.


2. impr. 1929

 1917. Finished. Ward, Lock and Co. Ltd., London.


1920's

 1918. Love Eternal. Cassell and Co., London.

 

1918. Moon of Israel. A Tale of Exodus. John Murray, London.

 

1919. When the World Shook. Being an Account of the Great Adventure of Bastin,

          Bickley and Arbuthnot. Cassell and Co., London.

 

1920. The Ancient Allan. Cassell and Co., London.

 

1920. Smith and the Pharaos and Other tales. J W Arrowsmith Ltd, Bristol and London.

          Sex noveller:

          Smith and the Pharaos Drottningens ring 1914-04

          Magepa the Buck

          The Blue Curtains

          Little Flower

          Only a Dream

          Barbara Who Came back

 

1921. She and Allan. Hutchinson and Co., London.

 

1922. The Virgin of the Sun. Cassell and Co., London.

 1928 ed.

1923. The Wisdom’s Daughter. The Life and Love Story of She-Who-Must-Be-Obeyed.

          Hutchinson and Co., London.


Ballantyne 1978

 

1924. Heu-Heu, or, The Monster. Hutchinson and Co., London.

Heu-Heu eller Vidundret 1925-01.

 

1925. Queen of the Dawn. A Love Tale of Old Egypt. Hutchinson and Co., London.

1924

 

1926. The Treasure of the Lake. Hutchinson and Co., London.

Gudinnan vid Månsjön 1942-01.

 

1927. Allan and the Ice Gods. A Tale of Beginnings. Hutchinson and Co., London.

 

1929. Mary of Marion Isle. Hutchinson and Co., London.

 

1930. Belshazzar. Stanley Paul & Co., Ltd., London.

 

Facklitteratur

 

1882 Cetywayo and His White Neighbours, or, Remarks on Recent Events in Zululand,

         Natal, and the Transvaal. Trübner and Co., London.

 

1899. A Farmer’s Year. Being His Commonplace Book för 1898. Longmans, Green, and

          Co., London.

 

1899. The Last Boer War. Kegan Paul, Trench, and Trübner, and Co., Ltd., London.

Transvaals natur (utdrag) 1900-02, 1900-04; Ett och annat om boerna (utdrag) 1900-03.

 

1901. A Winter Pilgrimage. Being an Account of Travels Through Palestine, Italy and

          the Island of Cyprus, accomplished in the Year 1900. Longmans, Green, and Co.,

          London.

 

1902. Rural England. Being an Account of Agricultural and Social Researches carried

          Out in the years 1901 & 1902. Longmans, Green, and Co., London.

 

1905. A Gardener’s Year. Longmans, Green, and Co., London.

 

1905. Report on the Salvation Army Colonies. In the United States and at Hadleigh,

          England. His Majesty’s Stationery Office, London.

 

1905. The Poor and the Land. Being a Report on the Salvation Army Colonies in the

          United States and at Hadleigh, England with Scheme of National land Settlement

          and an Introduction. Longmans, Green, and Co., London.

 

1910. Regeneration. Being an Account of the Social Work of the Salvation Army in

          Great Britain. Longmans, Green, and Co., London.

 

1911. Rural Denmark and its Lessons. Longmans, Green, and Co., London.

 Dansk:  ? 1912-03

1916. The After-War Settlement and Employment of Ex-Servicemen in the Overseas

          Dominions. Report to the Royal Colonial Institute. Saint Catherine Press, London,

          for The Royal Colonial Institute.

 

1926. The Days of My Life. An Autobigraphy. Longmans, Green, and Co., London.

 

1927. A Note on Religion. Longmans, Green, and Co., London.