Henry Rider Haggard på dansk 1. del:

 1887 - 1900.

ved Bjørn Larsen 

.
1887-01* Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling (King Solomon's Mines, 1885).
Sigvard Thomsens Forlag. Trykt hos M. Lazarus, Kjøbenhavn Ø 1887.  Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Heftet. Ca. 118x175 mm. 343 sider med indklæbet udfoldeligt, stort kort.  Indbundet i rødt, komponeret bind.

1887-02

Hun, Æventyr-Roman (She, 1887)
Hjørring Amtstidende.  Feuilleton til "Hjørring Amtstidende". 22. Bd. 1887. 394 sider.

1887-03

En ny Judith (Jess, 1887).
Illustreret Familie Journal. Nr. 43, søndag den 23. okt. 1887, til nr. 25, søndag den 24. juni 1888. Spalteføljeton, der ikke var beregnet for udklipning.

1888-01* Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas (Allan Quatermain, 1887).
Sigvard Thomsens Forlag. S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kjøbenhavn. 1888. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 110x175 mm. "Med Allan Quatermains Portræt". 358 sider.A.  Heftet med omslagstegning i farver og guld.* B.  Indbundet i komponeret, rødt bind med tryk i guld og sort. Bagsiden med forlagsmedaljon indrammet af blomsterbord.

         

1888-02* Hun (She, 1887).
Sigvard Thomsens Forlag. Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover), 1888. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 110 x 172 mm.  
A. Indbundet i komponeret bind (B. Beuchels Bogbinderi) med tegning i sort og guld.  Kendes i rød og grå indbinding. 490 sider.

     B. Heftet udgave.1889-01* Mr. Meesons Testamente (Mr Meeson's Will, 1888).
Sigvard Thomsens Forlag. Fr. Bagges bogtrykkeri 1889. Oversat af P. jerndorff-Jessen. 110x172 mm. Indbundet i komponeret bind (B. Beuchels Bogbinderi) med tegning i sort og guld og rød titel.  Kendes i blå og beige indbinding . 357 sider.

 


1888-02 og 1889-01 fra ryggen.

1889-02* Oberst Quaritch I - II (Colonel Quaritch, 1889).
Politiken. Trykt hos Rasmussen & Olsen, Kjøbenhavn 1889. 104 x 150 mm.  325 + 317 sider.Bragt i Politiken 20.06.1889-04.10.1889  (udklipsføljeton)1889-03* Kleopatra (Cleopatra, 1889).
Feuilleton til "Avisen". Brødr. Hornums Bogtrykkeri, Kjøbenhavn 1889. 82 x 142 mm. 505 sider.1889-04* Cleopatra (Cleopatra, 1889).
"Føljeton til "Sorø Amtstidende". "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri 1889. Oversat af S. H.  92 x 155 mm. 570 sider.1889-05Mr. Meesons Testamente (Mr Meesons Will, 1889).
Ugebladet "Nordstjernen",  1889 nr. 39 -52

1889-06Maiwas Hævn. En Fortælling af H. Rider Haggard. (Maiwa's Revenge, 1888).
Forlagt af Brødrene Salmonsen (j. Salmonsen). Tryk: O. C, Olsen & Co., kjøbenhavn 1889. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 110x175 mm. 155 sider.

* A. Heftet med grå forside og rød titel.* B. Komponeret bind , mørkegrønt med guldtryk.

1889-07 Kong Salomons Skatkammer
Flensborg  Avis: 04.05.-05.07.1889  (Peter Skovrøy ovs.)
1889-08
Cleopatra
Horsens Folkeblad  (29.08.1889-19.03.1890) - Ovs. S. H. (dvs. Sofie Horten)

1890-01* Beatrice 1- 2 (Beatrice , 1890)
Politiken. Politikens Trykkeri, Kjøbenhavn 1890. 92 x 150 mm. 311 + 312 sider.Bragt i Politiken 12.08.1890-21.11.1890  (udklipsføljeton)
1890-02* Allans Hustru (i Allan's Wife and Other Tales, 1889).
Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen). Trykt: O. C. Olsen & Co., Kjøbenhavn 1890. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 110 x 174 mm. 219 sider. Blåt komponeret bind. (og sikkert også en heftet udgave)
...


...


1890-03Troldkvindens hoved  (The Witch's Head 1884)
Flensborg Avis 16.11.-23.04.1890. Peter Skovrøy ovs.
1890-04Heksens hoved
Horsens Folkeblad (13.10.1890-18.03.1891) - Ovs. ikke oplyst. Oversættelsen er forskellig fra Skovrøys i Flensborg Avis. Det kunne være Sofie Horten, som oversætter en del i Folkebladet i disse år, men hendes oversættelser er normalt signeret enten med fuldt navn eller "S.H."
1891-01* Verdens Længsel 1 - 2  (The World's Desire, 1890). Af H. Rider Haggard og Andrew Lang.
Politiken. trykt i Politiken's Trykkeri, Kjøbenhavn 1891. 102 x 146 mm. 196 + 185 sider.Bragt i Politiken 21.03.1891-18.05.1891 (udklipsføljeton)


1891-02En heltemodig Kvinde (Jess, 1887).
Helsingør Dagblad. Første Del. Føljeton til "Helsingørs Dagblad".  Eftertryk forbydes.Trykt hos Henr. Donatzky, Helsingør, 1891. Paa Dansk ved I. S.  431 s. 


1891-03Mr. Meesons Testamente (Mr. Meesons Will, 1888)
Skandinavens Boghandel; Chicago; 1891; 253 pages


1891-04Kleopatra (Cleopatra, 1889).
V. Pios Boghandel. Det Hoffenbergske Etabl, København. 1891. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. Kleopatras sang oversat af Hr. St. Lund. 462 sider.  110 x 171 mm.

A. Heftet . Pris Kr. 2.50,

* B. Indbundet i komponeret bind , sort skrift på guld. Pris Kr 4,00.1891-05En heltemodig kvinde (Jess)
Bornholms Tidende 19.01.-28.09.1891. Oversat af  J.S.
1892-01Erik Klarøje 1 - 2 (Eric Brighteyes, 1891).
Hjørring Amtstidende’s bogtrykkeri. 1892, Oversat for ”Hjørring Amtstidende”. 579 sider.1892-02Erik Klarøje 1 - 2 (Eric Brighteyes, 1891).

"Slagelse-Posten", 1892,  301 + 319 sider. (11.03.1892 - 10.08.1892)

1892-03* Erik Ildøje, en Roman fra det gamle Island (Eric Brighteyes, 1891).
Forlagt af V. Pio's Boghandel. Tryk: Sally B. Salomons Bogtr., 1892. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 112 x 172 mm.
406 sider. Pris Kr. 4,00. Indb. Kr. 5,50.

Indbundet i komponeret bind med titel i guldtryk i ramme med gribedyr (indbunden hos D. L. Clements Efterfølger Immanuel Petersen).  Kendes i rød, rødbrun og lysbrun indbinding.

       1892-04Den sorte Lilje (Nada the Lily, 1892).
Pontoppidan 1892. Oversat af P. Jerndorff-Jessen.  246 sider.

1892-05 Beatrice
Flensborg Avis;24.03.-25.06.  (Peter Skovrøy ovs.) 
1893-01* Kleopatra (Cleopatra, 1889).
Føljeton til "Fyns Venstreblad".  Carl Tiedje's Bogtrykkeri, Odense, 1893. Oversat af Sofie Horten. (samme oversættelse som Sorø Amtstidende). 110 x 170 mm.1893-02En Historie om tre Løver (A Tale of three Lions (i Allan's Wife), 1889).
Familiebladet.  1893. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 38 sider.

1893-03Montezumas Datter (Montezuma's Daughter, 1893).
F
orlagt af V. Pio's Boghandel. tryk: Sally D. Salomons Bogtr., 1893. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. 112 x 172 mm. 538 sider.

A. Heftet. grå med et billede af Otomie, Prinsesse af Otomie. Kr. 5,00.* B. Indbundet. Pris Kr. 6,50. Komponeret bind med guldtryk på grønt lærred.  På bagsiden medaljon med indskriften:  "Indbunden hos D. L. Clements Efterfølger Immanuel Petersen"

    
1894-01Kleopatra (Cleopatra, 1889)
Føljeton til Nykjøbing Dagblad. Holbæk Postens Bogtrykkeri 1894. O = Sofie Horten (mere komplet end Jerndorff-Jessens). 441 sider.

1894-02* Den sorte Lilje (Nada the Lily, 1892)
N. M. Kjærs Forlag 1894 (?). Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Illustret af R. Caton Woodwille (22 stk). 149 x 202 mm. 246 sider.
1895-01* Verdens Længsel (The World's Desire, 1890).
Forlagt af V. Pio's Boghandel. Tryk: Sally B. Salomons Bogtr. 1895. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Digtene af Andrew Lang oversat af Alfred Ipsen. 112 x 172 mm. 346 + 2 sider.


1895-02

* Taagefolket (The People of the Mist, 1894).

Axel Andersens Forlag, 1895. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 105 x 172 mm, 431 sider.

1896-01* Den gyldne Stad (Heart of the World, 1896).
Forlagt af V. Pio's Boghandel. Tryk: Sally B. Salomons Bogtr., 1896. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 112 x 172 mm. 363 sider.


1896-02Joan Haste 1 - 2 (Joan Haste, 1895).
Berlinske Tidende, 1896. 359 + 367 sider.

1896-03 For Hjærte, Hjem og Hæder (The People of the Mist)
Flensborg Avis: 16.12.-08.04.1896. H. Rider Haggard: (Peter Skovrøy ovs.)
1896-04Maiwas Hævn
B
ornholms Tidende:  17.11.1896-14.01.1897. C. Reiffenstein-Hansen ovs.
1897-01Acas Arv  eller I Taagefolkets land (The People of the Mist, 1894).
Holbæk Amts Avis. Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten" , 1897. 740 sider

1897-02Troldmanden : Roman (The Wizard, 1896).
Tiden, Feuilleton. 1897. 263 sider.

1897-03* Joan Haste (Joan Haste, 1895)
A. Christiansens Kunstforlag Kjøbenhavn Kristiania, tryk: Græbes Bogtrykkeri Kjøbenhavn 1897. Oversat paa Dansk af Jerndorff Jessen. Med Illustrationer af F. S. Wilson  (92 + forside). 204 x 282 mm, 384 sider.1897-04Troldmanden (The Wizard), 1896.
Følgeton i Slagelse Posten 31.08.1897-18.10.1897. Jerndorff Jessen.
1897-05

Acas Arv eller I Tågefolkets Land (The People of the Mist, 1894).

Rider Haggard: I en snæver vending. København 11.05.1907 - 03.06.1907. (Det er Mr. Meeson's Will – igen, igen! – For oversættelsen står en vis Margaret, hvis identitet jeg ikke har kunnet afsløre. Hun står som oversætter på næsten alle engelske føljetoner i avisen fra 1904 og frem.)

  •  Isefjordsposten 04.05.1897 - 15.10.1897. Samme anonyme oversættelse, som er kendt fra Holbæk Amts Avis mfl. (Haggard-bibliografien 1897-01)
1898-01* Troldmanden  (The Wizard , 1896).
Forlagt af V. pio's Boghandel. tryk: Sally B. Salomons Bogtr 1898. Autoriseret oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 108 x 172 mm. 271 sider.1898-02Kong Salomons Miner (King Solomon's Mines, 1885).
Axel Andersens Forlag, 1898. Oversat af P. Jerndorff-Jessen.  210 sider.

1899-01En nu Judith, Roman fra Boernes Tid (Jess 1887)
Sorø Amtstidende, Slagelse. Særtryk af "Sorø Amtstidende" Føljeton.". tryk: Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri 1899. Oversættelse. Valdemar Christensen, Vigand. 456 sider.

1899-02* Hun (She, 1887)
Forlagt af Carl Allers Etablissement. Trykt i Carl Allers Etablissement 1899. I "I ledige Timer, Trettende Bind" side 1 -  303 (Sammen med "Rejsen til Maanen). Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 130 x 187 mm.. Med de originale illustrationer fra førsteudgaven (12 stk).

Indbundet i komponeret bind (grå med sølvtryk).1899-03* Dr. Therne (Dr. Therne, 1898).
Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus. Aarhus Stiftsbogtrykkeri 1899. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 118 x 175 mm. 199 sider.


1899-04* Kong Salomons Miner (King Solomon's Mines, 1885).
Forlagt af Carl Allers Etablissement. Trykt i Carl Allers Etablissement 1899. I "I ledige Timer, Femtende Bind" side 1 -  234 (Sammen med bl.a. Allan Quatermain). Autoriseret Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 130 x 187 mm.. Med illustrationer af P. Steffensen (6 stk).

Indbundet i komponeret bind (grå med sølvtryk) se 1899-02.

.


1899-05* Allan Quatermain (Allan Quatermain, 1887).
Forlagt af Carl Allers Etablissement. Trykt i Carl Allers Etablissement 1899. I "I ledige Timer, Femtende Bind" side 235 - 490 (Sammen med bl.a. Kong Salomons Miner). Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 130 x 187 mm.. Med illustrationer af P. Steffensen (6 stk).

Indbundet i komponeret bind (grå med sølvtryk), se 1899-02.