INANNAS FUNKTION I DEN SUMERISKE RELIGION.

 
Sumerene beherskede det sydlige Mesopotanien (nuv. Irak) fra før 5000 f.Kr. Der er fundet vældige tempelanlæg viet til gudinden Inanna fra de ældste tider. De ældste beretninger om hende er fra ca. 2000 f.Kr., men da er hun allerede gammel. Efterhånden blandes sumeerne med mange andre folkeslag (den babyloniske sprogforvirring) . Sumeernes skrift, religion og myter overtages af nye herskerfolk, og langsomt ændres myterne. Den store gudinde mister terræn, myterne drejes i mandlig retning, og vi ender med det verdensbillede, der er vores: blandingen af græsk og jødisk tankegods. Men mange af vores myter synes at stamme fra dette område og findes her i en form, der er langt mere rimelig og forståelig end de besynderlige forvridninger, der siden er kommet til. Rimelige i den forstand, at de giver en beskrivelse af det psykiske og religiøse skuespil, som vi alle spiller med i på en genkendelig form. Også mange af vores folkeeventyr kan let genkendes som forenklede versioner af de samme grundmyter.

Inanna er oldtidens største og vigtigste gud igennem en lang periode. Hun er den sidste repræsentant, der lige netop når ind i historisk tid, af den store gudinde, der dyrkes i en periode på mindst 20.000 år. Denne "store moder" er drivkraften bag kulturens udvikling, bag samfundet og livet i alle dets former.

Som siden Prometheus  narrer hun kundskaben fra de mandlige guder og skænker dem til menneskene. I Biblens langt yngre beretning bliver hun til Adams to koner: først Lilith, der forlader ham, fordi han ikke vil anerkende hendes ligeberettigelse, og dernæst Eva, der plukker æblet fra kundskabens træ. I Inannas tilfælde sker dette i form af de syv me-er,  som hun lokker fra visdommens gud Enki efter at have drukket ham fuld. Jeg vender tilbage til de syv me-er nedenfor. Der er tale om kulturens ordnende principper, som samtidig er tæt forbundet til den religiøse kult og de 7 slør mellem os og den dybere verden. Vi er tilbage i en tid, hvor samfund, kult, religion og folkets skæbne er ét. Den enkeltes skæbne er tæt forbundet til verdenshjulet. Verden er cyklisk, og kulturen er  forbundet til og afhængig af de årligt tilbagevendende naturfænomener. Og disse er igen bestemt af gudindens nedstigning til dødsriget, der efterfølges af ofringen af hendes elsker.

Som langt senere i den keltiske jernalder må kongen forene sig med gudinden på folkets vegne for at opretholde verden og forny dens frugtbarhed. Denne forening må ske en gang om året med stedfortrædere for gudinden efterfulgt af ofringen af kongen eller hans stedfortræder. Heraf opstår den kultiske beretning om Inanna og hendes "hyrde" Dumuzi.

Inanna afbildes som en nøgen gudinde med lys, der stråler ud bag hende. Hun er gudinden for kærlighed, frugtbarhed og sexualitet, men også den grusomme gudinde for krig og katastrofer.  Hendes mørke søster Ereshkigal er gudinde for dødsriget, en velkendt opdeling i gudindens mørke og lyse side. Vi kender det fra Isis-Nepthys, Demeter-Persephones  osv. 
Inanna rummer moderen, bruden, elskerinden, skøgen og den åndelige vejleder. Og enhver konge er hendes brudgom. I nogle versioner omskaber hun sig hvert forår til jomfru og bliver den hellige konges brud ved hieros-gamos festen Den udvalgte mand isoleres i templet, elsker med ypperstepræstinden, der er besat af Inanna, og derpå dræbes han efter endt dåd, så hans blod kan hjælpe gudinden med at gøre landet frugtbart. Der er bevaret klagedigte, hvor den udvalgte "konge" beklager sig over sin kortvarige ære. Inanna fylder brøndene og floderne med sit blod, og det er hendes evige elsker Dumuzi hun møder i enhver af sine utallige elskere igennem tusinder af år.

Mod sine fjender er hun uden nåde:

Min dronning,
fjenderne skjuler sig, når de hører dit skrig,
min dronning, du er altopslugende i din magt,
min dronning, de store guder flygter foran dig som blafrende flagermus.
Der er beretningen om byen Agade, der blev jævnet med jorden, fordi Inanna forlod dens tempel: den hellige Inanna forlod helligdommen i Agade  .. hun for frem mod byen i kamp.

Langt flere er dog hyldestdigtene til Inanna:
 

Du åbner af alle kvinders livmoder, stort er dit lys. Du himlens skinnende lys, verdens lys, du oplyser af alle steder, hvor mænd dvæler, du som samler folkets skare. Mænds herskerinde, kvinders gudinde, dit råd fører til forståelse. Hvor du skuer, kommer de døde til live, de syge rejser sig og går, og sindet, som er sygt, heles, når det ser på dit ansigt.
Hvor længe, oh herskerinde, skal mine fjender triumfere over mig ? Byd, og ved dit bud vil de vrede guder vende tilbage.
Inanna er stor. Inanna er dronning. Min herskerinde er ophøjet. Min herskerinde er dronning.


 

INANNAs BRYLLUP MED DUMUZI.

 Følgende digt blev sunget, når den nye konge, i hvem Dumuzi var genopstået, ankom til gudindens tempel for at blive velsignet inden det hellige samleje med præstinden.
Når Dumuzi nærmer sig:
 
"Oh min dronning, universets dronning,
dronning der omslutter verden.
Må han nyde lange dage i dit hellige skød.

Den gode hyrde, Dumuzi, den elskede,
har klædt sig i festdragt,
har bredt lokkerne ud som en krone på hovedet."
Da undres Inanna. Spontant istemmer hun en sang:

"Når jeg har badet mig for vildtyren, for herren,
når jeg har badet mig for den ædle hyrde,
når jeg har strakt mig, og han rører mig,
når jeg har malet min mund med salve,
når jeg har pudret mit ansigt med duftende urter,
når han har holdt mine lænder i sine elskede hænder,
når jeg har åbnet mit skød for herren på Inannas leje,
for hyrden Dumuzi,
når han har purret mine skamhår,
når han har leget med mine hovedhår,
når han har strakt hånden i mit hellige skød,
når han har åbnet mit hellige hjerte,
når han har ført mig som sit sorte skib,
når han har styret mig som sit brede skib,
når han har kærtegnet mig på lejet,
da vil jeg lovprise herren
og velsigne ham med en gunstig skæbne.

For den næste konge synger Inannas ypperstepræstinde:
 
Han formede mine lænder med sine smukke hænder,
hyrden Dumuzi fyldte mit skød med fløde og mælk,
han strøg mine skamhår, han vandede min livmoder.
Han lagde sine hænder på min hellige vulva,
han jævnede min sorte båd med fløde,
han satte liv i min smalle båd med mælk,
han kærtegnede mig på min seng.
Nu vil jeg kærtegne min ypperstepræst på sengen,
jeg vil kærtegne den tro hyrde Dumuzi,
jeg vil kærtegne hans lænder, landets hyrde,
jeg vil velsigne ham med en sød skæbne.
Osv. tempel efter tempel og år efter år blev "kongen" mødt af Inannas præstinde, der bød ham velkommen med disse digte.

Dumuzi er oprindelig en hyrdegud. Han er identisk med Tammuz og Adonis. Han er menneskehedens frelser, en forløber for Jesus, på én gang sin mors søn og elsker.
Hvert år på forsoningsdagen slagtes han, evt. kun symbolsk i form af en lam, men oprindeligt i fuldt alvor, så hans blod kan befrfte jorden. Jesusskikkelsen optager mange af Dumizi-Tammuz´ træk. I Norden viser Balder  spor fra Dumuzi; også han giftes med (I)Nanna og må dø.

I den oprindelige sumeriske myte, som vi skal møde nedenfor, ofres han af Inanna selv, efter at hun er trængt ned i dødsriget og har mødt sin sorte søster Ereskigal, Inannas skygge. I den yngre Venus-Adonis version dræbes han af et vildsvin, og gudinden begræder tabet af ham.  Han blev som langt senere Jesus ofret for folkets skyld, men folket kan naturligvis ikke forstå den store gudinde. De klager derfor bestandig over hans død:

Hvorfor har de dræbt ham, ham fra markerne ?
Hyrden, manden med visdom, menden med sorg,
hvorfor har de dræbt ham ?
Vinmarkerne giver ingen vin, lam og kalve sulter.
Herren, foldens hyrde, lever ikke mere,
himmeldronningens mand lever ikke mere.
I Grækenland holdes stadig Adonisfester, hvor man sørger over Dumuzis død. Theokrit digter et par tusinde år efter de sumeriske digte om Dumuzi en sang til Adonisfesten:
Ung er brudgommen stadig, kun atten eller nitten år;
kyssene kan ikke stikke, for kun gulddun pryder hans læber.
Kypris (= Afrodite, Inanna) glæder sig nu, da hun ejer sin elskede brudgom !

Atter i morgen, så snart som duggen falder,
bærer vi ham alle tilsammen bort til strandens skummende bølger;
derpå løser vi vort hår og sænker kjolen mod hælen.
Så synger vi med blottede bryster højt sangen:
"Hulde Adonis ! Du snart til os og Akheron kommer tilbage".

I de følgende afsnit skal vi se, hvorfor Inanna må ofre Dumuzi. Men først er alt fryd. Hun udbryder ved synet af den nye Dumuzi:
Med glæde går jeg. Min herre er sømmelig for det hellige skød.
Hun har dog en forhåndsfornemmelse om den skæbne, der venter ham:
Min elskede, min hjertes mand. Jeg har påført dig en ond skæbne.
Du har ført din mund til min, du har presset mine læber mod dit hoved, derfor bliver din skæbne grum.
Efter foreningen med Dumuzi retter gudinden sit blik nedad mod dødsriget, forlader sit kærlighedstempel og drager afsted.

videre til Inannas rejse til dødsriget.            Haggard-portalen             Jules Verneportalen