Rider Haggards fire romaner om ANIMA:

Ayesha - Hun der må adlydes.


Disse sider rummer en omtale af de fire romaner, Rider Haggard skrev om AYESHA - HUN, DER MÅ ADLYDES.  Omtalen bygger på en artikel af  Allan R. Cook: "She": The Veiled Reflection of the Femme Fatale´s Fire (www.violetbooks.com). Titlen på Cooks artikel rummer i sig selv en tolkning af Haggards romankvartet.