Allan Quatermain-böckerna.


To be honest, (the reminiscenses of Mr Allan Quatermain) have amused me not a little, perhaps because I always find it easy to write of Allan Quatermain, who, after all, is only myself set in a variety of imagined situations, thinking my thoughts and looking at life through my eyes.” (Ur H Rider Haggars självbiografi The Days Of My Life, vol II, sid 85-86.)

 
Berättelserna om Allan Quatermain träder fram som en hörnsten i H Rider Haggards för­fat­tarskap. Efterfrågan på nya berättelser om Allan Quatermain följde Haggard genom hela livet. Det finns sammanlagt 18 berättelser om olika händelser i Allan Quatermains liv. Allan Quatermain var en blygsam man, förtegen om sitt liv. Men han var också en företagsam per­son, gentleman, sportsman och en av de bästa skyttarna i Afrika, och en av de mest trofasta vänner man kunde ha.

 
Quatermains två sista äventyr var de första som berättades i bokform, och i det andra av dessa avled han. De övriga publicerades alltså först efter hans död. I den ordning de publicerades är detta de 18 berättelserna (årtalet anger första publicering, oavsett om den skett i bok eller tidskrift), jämte de första svenska översättningarna:

 

1.      King Solomon’s Mines (1885)

2.      Allan Quatermain (1887)

3.      Maiwa’s Revenge (1888)

Allan’s Wife and Other Tales (1889):

4.         Allan’s Wife

5.         Hunter Quatermain’s Story

6.         A Tale Of Three Lions

7.         Long Odds

8.      Marie (1912)

9.      Magepa The Buck (1912)

10.  Child Of Storm (1913)

11.  The Holy Flower (1913)

12.  The Ivory Child (1915)

13.  Finished (1916)

14.  The Ancient Allan (1919)

15.  She And Allan (1919)

16.  Heu-Heu Or The Monster (1924)

17 .The Treasure Of The Lake (1926)

18. Allan And The Ice Gods (1927)

Kung Salomos skatt (1886)

Allan Quatermain (1887)

Maiwas hämnd (1889)

Allans hustru (1891)

 

 
 

 
 

Vindarnas dotter (1914)

 

 

 

 

 

Heu-Heu eller Vidundret (1925)

Gudinnan vid Månsjön (1942)

 

Det går naturligtvis alldeles utmärkt att läsa berättelserna om Allan Quatermain i den ordning de kom ut, eller i vilken ordning som helst, men det kan också vara intressant att läsa dem i den ordning äventyren utspelar sig. Det är emellertid ganska svårt att datera en del av även­tyren. Quatermain själv är oftast ovillig att direkt datera sina äventyr. Det är till och med så, att han ger missledande information vid några tillfällen. Ett sätt att datera histor­ierna är att utgå från hur gammal han säger att han var, när de inträffade, men i vissa fall visar det sig att han har dåligt reda på sin ålder. D E Whatmore har i en artikel i Antiquarian Book Monthly Review (mars 1988) försökt sig på att datera Quatermains äventyr utifrån de ledtrådar han kunnat finna  i berättelserna och kommit fram till följande kronologi:

 

Allan Quatermains födelseår

1816

Marie

1836-1838

Allan’s Wife

1842-1843

Child Of Storm

1854-1856

A Tale Of Three Lions

1857 e 1858

Maiwa’s Revenge

1858 e 1859

The Treasure Of The Lake

1868

Long Odds

1869

The Holy Flower

1870

Hunter Quatermain’s Story

1871

She And Allan

1872

Heu-Heu or The Monster

1873

The Ivory Child

1875

Finished

1877, 1878-1879 och 1884

Magepa The Buck

1879

King Solomon’s Mines

1880

The Ancient Allan

1882

Allan And The Ice Gods

1883

Allan Quatermain

1884-1885

Allans död

1885

 

En del oklarheter finns det som sagt i dateringarna. I King Solomon’s Mines säger Allan exem­pelvis att han är 55 år gammal, vilket skulle innebära att äventyret ägde rum omkring 1871, men i Finished, som är säkert daterad, refererar han till King Solomon’s Mines på ett sätt som gör att den episoden inte kan utspelas förrän 1880. Allans sons, Harry, ålder är ytter­ligare ett sådant problem, eftersom den varierar på ett sätt som inte stämmer överens med när historierna utspelas. Kanske var det helt enkelt så, att Allan på sin ålders höst hade det lite svårt med den sortens bagateller som årtal och ålder kan vara? Hur som helst, det viktiga är inte dateringarna, det är äventyret och läsupplevelsen. Och de finns där!

 

Alla Allan Quatermainhistorierna är inte översatta till svenska, och några av dem som finns är förkortade, tecknade eller svåråtkomliga tidningsföljetonger eller liknande. Vilka som finns på svenska framgår ovan i den första tabellen. Läs och njut!