Andre sammenstälninger af Lars-Erik Nygren:

 

Edgar Allan Poes hemlighetsfulla och fantastiska historier på

svenska 1860-1997. En bibliografi; 1998

 

Anna Katharine Green på svenska 1882-1982. En bibliografi; 2000

 

Nordiska Förlaget 1909 – 1922. Utgivning och historia.

92 sidor om Nordiska Förlaget, dess historia och en förteckning över förlagets hela utgivning. Illustrerad. 125 kr.

 

Allers Illustrerad Familj-Journals Bibliotek och På Lediga Stunder 1879 - 1913.
Om dessa bägge samlingar av skönlitteratur samt en förteckning över innehållet. 60 sidor. Illustrerad. 95 kr.

 

Tidningsföljetonger i Helsingborgs Dagblad under åren 1885 – 1920. 20 sidor. 50 kr

Lars-Erik ved  et møde foran en del danske Jules verneudgaver.

Til den svenske Haggardforside